Inramningar

Att rama in är så mycket mer är att sätta en trälist runt ett foto eller en målad duk. Det kan förhöja och förändra effekten av ett motiv på ett mycket drastiskt sätt. På senare år har man också börjat mycket med så kallad objektsinramning, där man ramar in praktiskt taget vad som helst. Man kan rama in allt från de uppvuxna barnens gosedjur till en avbruten golfklubba. Fantasin sätter gränserna.