Brandglas

Hasses glasmästeri är MTK-auktoriserade på montering av brandglas. MTK står för MonteringsTekniska Kommitén. De sätter regler för alla sorters säkerhetsglas och brandglas och de bestämmer vilka glas och monteringsmetoder som får användas i Sverige.